Zeemanskoor Nijkerks Welvaren is weer volop aan het oefenen. De zangers en muzikanten staan te trappelen om weer op te treden.
Er wordt volop gewerkt om een mooi programma in elkaar te zetten

Klik hier voor een intro