Privacybeleid

Privacybeleid

 Privacy beleid Zeemanskoor “Nijkerks Welvaren”

 

 1. Via het inschrijfformulier worden de volgende persoonsgegevens aan een lid gevraagd:
  1. Voornaam, Naam
  2. Geboortedatum
  3. Adres
  4. Postcode Woonplaats
  5. E-mailades
  6. Telefoonnummer en mobiele nummer
  7. Soort stem
  8. Lengte en kledingmaten
  9. Hobby’s en specifieke vaardigheden

 

 1. Deze gegevens zijn in beheer van de secretaris van de vereniging, welke de gegevens beheert
  en onderhoudt.
 2. Regelmatig gaat een overzicht van de ledenlijst bestaande uit de gegevens hierboven
  genoemd naar de penningmeester voor het innen van de contributie.
 3. Regelmatig gaat een overzicht van de ledenlijst bestaande uit de gegevens hierboven
  genoemd naar de voorzitter, de PR commissie, de feestcommissie en muziekcommissie, om
  communicatie bijvoorbeeld via E-mail met de leden te kunnen realiseren.
 4. De persoonsgegevens zijn in één ledenbestand opgenomen.
 5. De persoonsgegevens worden niet zonder goedkeuring van de leden aan derden verstrekt.
 6. Communicatie met de leden vindt voornamelijk plaats via de e-mail, mocht het e-mailadres
  niet bekend zijn dan wordt naar het opgegeven adres mailing verzonden.
 7. Door het zetten van uw handtekening aan de onderzijde van dit document geeft u
  toestemming aan betrokkenen om u als persoon te mogen fotograferen en de foto’s te
  gebruiken voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media of
  voor gebruik van folders of posters). Toestemming kan op elk moment ingetrokken worden.
 8. Leden mogen inzage hebben in de eigen persoonsgegevens. Dit kunnen ze aanvragen via de
  secretaris van de vereniging. Zij ontvangen dan het inschrijfformulier wat ze aangeleverd
  hebben en eventuele documenten waaruit blijkt dat verandering van deze gegevens op hun
  verzoek heeft plaatsgevonden.
 9. Leden kunnen via de secretaris van de vereniging hun persoonsgegevens laten aanpassen of
  laten verwijderen. De secretaris past de gegevens aan en checkt bij het lid of de gegevens
  juist zijn overgenomen.
 10. Leden die een beperking op de verwerking en gebruik van hun eigen persoonsgegevens
  willen, kunnen dit aangeven bij de secretaris, welke deze beperking aan de
  persoonsgegevens toevoegt en hier naar handelt.
 11. Leden die bezwaar maken tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens kunnen dit
  aangeven bij de secretaris, welke dit bezwaar aan de persoonsgegevens toevoegt en hier
  naar handelt.
 12. Leden kunnen de eigen persoonsgegevens opvragen bij de secretaris en meenemen naar
  een andere vereniging.
 13. De gegevens van oud-leden worden uiterlijk twee jaar na het lidmaatschap uit de actieve
  ledenadministratie verwijderd (tenzij een oud-lid al eerder heeft aangegeven zijn
  persoonsgegevens verwijderd dienen te worden uit de actieve ledenadministratie).

 De persoonsgegevens worden bewaard in verschillende opslagen:

 1. Inschrijfformulieren worden ingevoerd in een Excel bestand door de secretaris
 2. Een bestand met de persoonsgegevens op een USB-stick welke in bezit is van de
  secretaris.
  De gegevensdragers worden bij een bestuursoverdracht door de secretaris aan de nieuwe
  secretaris doorgegeven.
 3. Er is een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld in de persoon van een
  bestuurslid.
 4. Wanneer er sprake is van een datalek wordt dit bij de functionaris gegevensbescherming
  gemeld. Hij zoekt uit wat hoe de datalek tot stand is gekomen en welke maatregelen ter
  voorkoming genomen kunnen worden.
 5. De communicatie naar betrokkene in geval van een datalek vindt op verzoek van de
  functionaris gegevensbescherming door de secretaris plaats. Betrokkene krijgt bericht dat
  ontvangen bericht niet voor hem/haar bedoeld is en het verzoek het bericht te vernietigen.
 6. De website is beveiligd tegen hacken. Is nog onder constructie
 7. De ICT-systemen waarin de bestanden met persoonsgegevens worden bewaard zijnafdoende beveiligd.

 

Deze AVG verklaring staat ook op de website.

 

 

 

H.A.A.J. Smorenburg (secretaris Nijkerks Welvaren)    J. Vogelzang(functionaris
gegevensbescherming}

 

 

 

Handtekening:                                                              Handtekening: