Zeemanskoor Nijkerks Welvaren

Zeemanskoor Nijkerks Welvaren is 1 september 2013 opgericht en heeft als thuishaven Nijkerk. Nijkerk, met een eigen haven en enige maritieme geschiedenis, had voordien geen shanty of zeemanskoor. En dat terwijl elke gemeente langs de voormalige Zuiderzee minstens één en soms meer van dergelijke koren heeft.

Maar daar is in 2013 dus verandering in gekomen, want sindsdien bestaat in Nijkerk ook een zeemanskoor met de naam ”Nijkerks Welvaren”. Dit koor is een mannen koor, maar kent wel mannelijke als zowel vrouwelijke muzikanten.

Vanaf de start in september 2013 is alles voorspoedig verlopen en we hebben inmiddels een respectabel aantal zangers en muzikanten. Maar er is nog altijd ruimte voor m.n. jongere zangers om de balans in de leeftijdsopbouw wat meer in evenwicht te brengen.

Heeft u vragen neem dan contact op via e-mail of met één van de bestuursleden.

Ons koor

De formele start was op 1 september 2013 en op 4 september was de eerste proefvaart (oefenavond) in een bedrijfspand op het bedrijventerrein. Ook hier gold: “Alle begin is moeilijk”.Maar al snel ging het beter en in een vrolijke, gemoedelijke sfeer wordt elke week geoefend en natuurlijk ook een pilsje gedronken.Bij gebrek aan een echte geschoolde Stuurman (dirigent) nam de enthousiaste oprichter het roer voorlopig zelf maar in handen.

Na de eerste jaarvergadering, werden alle formaliteiten zoals, statuten, inschrijving KvK en een bankrekening geregeld. Ook werd het koor ingeschreven bij de landelijke overkoepelend organisatie ShantyNederland, zodat ook aan de BUMA verplichtingen werd voldaan.

In mei 2014 was het eerste optreden in Huize St Jozef in Nijkerk. Naast uiteraard de bewoners van St Jozef, was dit optreden ook bedoeld voor familieleden, sponsors, pers e.d. en gelukkig bleek het een succes. Aan het einde van 2014 stond de teller van het aantal optredens al op 16 en voor een eerste jaar was dit best een respectabel aantal, temeer omdat 2014 voor ons eigenlijk een jaar van try-outs zou zijn.

Samenstelling koor

01-01-2019
Aantal zangers : 51
Accordeonisten : 5
Ritmesectie : drummer + bassist + lead gitaar + keyboard

Repeteren en gezelligheid

Met veel inzet wordt iedere week gerepeteerd, maar gezelligheid en een goede sfeer is de hoofdzaak.

Op het repertoire hebben we de bekende zee- of binnenvaart gerelateerde liedjes, maar we streven ook naar liedjes die niet elk zeemans- of shantykoor op het repertoire hebben. Zeer bewust is niet gekozen voor de veelal Engelstalige “echte shantys”. Die werkliederen liggen bij het algemene publiek “minder lekker in het gehoor”.

 Onze liedjes gaan dus over alles wat een varensman betreft, zijn schip, de zee, stormen, heimwee, de geneugten van de drank en uiteraard vrouwen. Vooral over drank, kroegen en vrouwen zijn heel veel liedjes gemaakt.

Als koor hebben we ons het volgende als doel gesteld

De bedoeling is primair om op een gemoedelijke en gezellige, joviale manier leuke muziek te maken die aan de scheepvaart is gerelateerd. Maar natuurlijk zijn we wel serieus bezig om er ook iets moois van te maken. Het gaat er om dat we er lol in hebben en zingen is gezond (zegt men).

`Nijkerks Welvaren` ondersteunt tevens het streven van ShantyNederland om de jeugd bewust te maken van de oude zeemansliederen en de bijbehorende cultuur en geschiedenis. Om dit te bewerkstelligen willen we dit graag op scholen uitleggen en promoten.

Lid worden van ons zeemanskoor

Hoewel van oorsprong een mannenkoor hebben wij ook gewoon vrouwelijke muzikanten in onze crew.
We hebben al een mooie groep goede zangers en muzikanten, maar hoe meer leden hoe meer vreugd.
Helaas hebben we op dit moment een ledenstop, maar meld je gerust aan je komt dan op de wachtlijst te staan.
Zodra er dan plaats is kun je plaats nemen tussen onze zangers.

Meld je aan bij ons koor of doe een keer mee en proef de gezelligheid 🙂

Boek ons alvast voor uw evenement