Ontdek Ons Verhaal

Zeemanskoor Nijkerks Welvaren is op 1 september 2013 opgericht en heeft als thuishaven Nijkerk.
Nijkerk met een eigen haven en enige maritieme geschiedenis, had voordien geen shanty of zeemanskoor.
En dat terwijl elke gemeente langs de voormalige Zuiderzee minstens één en soms meer van dergelijke koren heeft.
Maar daar is in 2013 dus verandering in gekomen, want sindsdien bestaat in Nijkerk ook een zeemanskoor met de naam”Nijkerks Welvaren”. Dit koor is een mannen koor, maar kent wel mannelijke als zowel vrouwelijke muzikanten.
Vanaf de start in september 2013 is alles voorspoedig verlopen en we hebben inmiddels een respectabel aantal zangers en muzikanten. Maar er is nog altijd ruimte voor m.n. jongere zangers om de balans in de leeftijdsopbouw wat meer in evenwicht te brengen.

Ons Koor

De formele start wasop 1 september 2013 en op 4 september was de eerste proefvaart (oefenavond) in een bedrijfspand op het bedrijventerrein. Ook hier gold: “Alle begin is moeilijk”.Maar al snel ging het beter en in een vrolijke, gemoedelijke sfeer wordt elke week geoefend en natuurlijk ook een pilsje gedronken.Bij gebrek aan een echte geschoolde Stuurman (dirigent) nam de enthousiaste oprichter het roer voorlopig zelf maar in handen.

Na de eerste jaarvergadering, werden alle formaliteiten zoals, statuten, inschrijving KvK en een bankrekening geregeld. Ook werd het koor ingeschreven bij de landelijke overkoepelend organisatie ShantyNederland, zodat ook aan de BUMA verplichtingen werd voldaan.

In mei 2014 was het eerste optreden in Huize St Jozef in Nijkerk. Naast uiteraard de bewoners van St Jozef, was dit optreden ook bedoeld voor familieleden, sponsors, pers e.d. en gelukkig bleek het een succes. Aan het einde van 2014 stond de teller van het aantal optredens al op 16 en voor een eerste jaar was dit best een respectabel aantal, temeer omdat 2014 voor ons eigenlijk een jaar van try-outs zou zijn.

Zelfs tijdens de optredens kan het.

Gezelligheid is er ruimschoots!

Zelfs tijdens de optredens kan het.
Word gevierd met een heerlijk stuk koek.

Generale repetitie

Word gevierd met een heerlijk stuk koek.
Zoals u wellicht weet, wij treden niet alleen in Nijkerk op.
Maar ook in de omstreken.

THee tuin Eemnes

Zoals u wellicht weet, wij treden niet alleen in Nijkerk op. Maar ook in de omstreken.
Muziek les op de basisschool, moet er bij kunnen toch?

Koor-artiesten of Leraren?

Muziek les op de basisschool, moet er bij kunnen toch?
img_7336
Als koor hebben we ons het volgende als doel gesteld.

De bedoeling is primair om op een gemoedelijke en gezellige, joviale manier leuke muziek te maken die aan de scheepvaart is gerelateerd. Maar natuurlijk zijn we wel serieus bezig om er ook iets moois van te maken.
Het gaat er om dat we er lol in hebben en zingen is gezond (zegt men).
`Nijkerks Welvaren` ondersteunt tevens het streven van ShantyNederland om de jeugd bewust te maken van de oude zeemansliederen en de bijbehorende cultuur en geschiedenis. Om dit te bewerkstelligen willen we in de toekomst dit graag op scholen uitleggen en promoten.

Met veel inzet wordt iedere week gerepeteerd, maar gezelligheid en een goede sfeer is de hoofdzaak. Op het repertoire hebben we de bekende zee- of binnenvaart gerelateerde liedjes, maar we streven ook naar liedjes die niet elk zeemans- of shantykoor op het repertoire hebben. Zeer bewust is niet gekozen voor de veelal Engelstalige “echte shantys”. Die werkliederen liggen bij het algemene publiek “minder lekker in het gehoor”.
 Onze liedjes gaan dus over alles wat een varensman betreft, zijn schip, de zee, stormen, heimwee, de geneugten van de drank en uiteraard vrouwen. Vooral over drank, kroegen en vrouwen zijn heel veel liedjes gemaakt.

versie-8

Aantal leden

Aantal leden op 01-01-2019
Aantal zangers : 51
Accordeonisten : 5
Ritmesectie : drummer + bassist + lead gitaar + keyboard